Artikelen Noordhollands Dagblad

  •  Ed Dekker: Gelovigen op eigen houtje verder door fusies van parochies 25 jan 2013
    Afsplitsingen in de RK Kerk dreigen doordat het Bisdom Haarlem-Amsterdam megafusies van parochies heeft aangekondigd.
    ,,Het is zeker denkbaar dat gelovigen op eigen houtje verder gaan.'' Secretaris Ineke Boon (51) van de parochie Martelaren van Gorcum in Koog aan de Zaan kan nog niet al te ver vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen. ,,Veel is nog onzeker, maar de onrust is groot.'' Net als in heel veel parochies in Noord-Holland.
  •  Ed Dekker: Verzet tegen megafusie, IJmuideer Courant 22 jan 2013
    Geloofsgemeenschappen in Noord-Holland verzetten zich tegen het plan van bisschop Punt om het aantal parochies drastisch in te krimpen. Een proces wordt voorbereid. Het bisdom Haarlem-Amsterdam wil dit jaar het aantal parochies terugbrengen van 162 naar maximaal 55.