Bestuur

Het bestuur van de stichting Bezield Verband Utrecht bestaat uit:

Ad de Groot, voorzitter

Arja Santer, secretaris

Nicole Buijtendijk, penningmeester