Vergelijking met bisdommelijk beleid in andere landen, met name het bisdom Poitiers.

In het bisdom Poitiers is op initiatief van bisschop Albert Rouet een beleid in gang gezet om de plaatselijke parochies niet op te heffen en onderdeel te laten worden van grootschalige fusies, maar om alle krachten in te zetten op ondersteuning en versterking van deze plaatselijke gemeenschappen.

Uitgangspunt is niet de centrale positie van de priester maar de geloofskracht van de lokale gemeenschap. De priester is dienaar, staat ten dienste van de ontwikkeling van en groei in geloof en inzet voor gerechtigheid. Daartoe zijn begeleiding, samenspraak en overleg van groot belang.

Het bisdom Poitiers heeft inmiddels twee pastorale synodes georganiseerd om op allerlei fronten gelovigen, vrijwillig(st)ers en medewerk(st)ers in onderling beraad met de bisschop zich te beraden over de weg die zij samen kunnen gaan. In dit beleid is regelmatige bezinning op de bronnen van de geloofstraditie noodzakelijk.

Deze ontwikkeling, die nu tien jaar op gang is, blijkt positief te werken voor de voortgang van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Er blijkt ook een opvallende gelijkenis te zijn met de ontwikkeling van een aantal basisgemeenschappen in de derde wereld, met name in Latijns Amerika.

Voor meer informatie klik op: http://www.schwabenverlag-online.de/pdf/1475.pdf

"Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof

Terug naar vorige pagina