Het incident pastor Harry Huisintveld

Op 5 en 6 oktober 2013 heeft het bestuur van de parochie St Jan de Doper, Vecht en Venen, in een brief aan alle parochianen bekend gemaakt dat Mgr. Eijk bij decreet priester Harry Huisintveld oneervol heeft ontslagen en hem een jaar lang heeft verboden de eucharistie op te dragen. De priester-Dominicaan is in een eucharistieviering op Witte Donderdag afgeweken van de bisschoppelijke richtlijnen, een parochiaan heeft dit doorgegeven aan de pastoor, die daarop kontakt heeft opgenomen met "de Maliebaan".

Inmiddels (september 2014) is het oneervol ontslag door Mgr. Eijk herroepen en is Harry in zijn functie hersteld. Klik hier voor het betreffend artikel in Trouw

 

 

Een citaat uit een brief van Harry Huisintveld aan Gerard Oude Avenhuis (zie verderop)

"En tijdens het eucharistisch tafelgebed heb ik niet een officieel goedgekeurd tafelgebed gelezen, maar in plaats daarvan het Marcus evangelie (Marcus14,26) en zeker ook dat deel waar de instellingswoorden staan waar alle tafelgebeden naar verwijzen. We zijn die avond eigenlijk teruggekeerd naar dat allereerste begin en daarom dat verhaal uit de Bijbel voorgelezen.

In de ogen van de bisschop was en is dat echter een heel grote zonde. Moord zegt zijn woordvoerder is erg, maar dit is bijna zo erg. Het is toch wat om dat te beweren, Het criminaliseert mij, dat doet pijn."

(klik hier voor de hele brief)

 

 

Een reactie van een betrokken parochiaan op het incident

Ik was erbij, heb mee vorm gegeven aan de liturgie van Witte Donderdag en was ook in de viering aanwezig. Wie iets zegt over knutselwerk of over het mensen belazeren, moet beseffen hoe veel pijn die woorden doen aan de vele mensen in de viering die geïnspireerd en verheven naar huis zijn gegaan. Harry is in staat mensen van alle generaties en geloofsniveaus aan te spreken, zoekend naar taal die ten diepste wil aanreiken dat God troostend en steunend aanwezig wil zijn bij iedere mens.

Jezus van Nazareth die toch onze eerste en enige voorganger is, heeft zich wars van gezag en regels omwille van regels opgesteld. Het grootste gebod is: heb God lief en uw naaste als u zelf. Liefde is dus het grootste gebod en die liefde mis ik in deze hele procedure tegen Harry. Eenheid van de kerk, liturgische regels: zijn het mensen die God kunnen besturen?
Zijn het mensen die kunnen bepalen wanneer Jezus aanwezig is in ons midden?
Harry heeft op Witte Donderdag , in de Paaswake en met Pasen met liefde, respect en waardigheid de eucharistie gevierd. Zo mensen voedend en verlichtend met woord en gebaar, in geest volledig in eenheid met de RK kerk.
Wat ik mis in de opstelling van de kardinaal is nu juist dit gebod van de liefde. Geen rekening houdend met Harry’s staat van dienst, met zijn omstandigheden en met zijn inzet voor gemeenschap en mensen, volledig handelend naar het voorbeeld van Jezus Christus.

De mantel der liefde die voorheen mensen die allerlei walgelijke vergrijpen pleegden, kon bedekken, blijkt nu niet groot genoeg voor dit “vergrijp” van een inspirerende viering vieren.
Gelukkig is de kerk mij zo lief, dat ik deze niet voor deze leider wil verlaten. Gelukkig dat er mensen zijn zoals Harry die mensen van deze tijd in hun gelovig zoeken willen ondersteunen. Gelukkig dat wij zo’n inspirerende paus hebben.
Veel zegen voor ieder die hierdoor geraakt is en vooral voor Harry en ook zegen voor mensen die deze harde opstelling juist vinden. Dat zij de liefde ontdekken in de boodschap van Jezus.

Susan van Agten, 9 oktober 2013

Open brief van de Dominicanen aan de parochie

Het ontslag van dominicaan Harry Huisintveld als priester-assistent is ‘een onevenredig zware sanctie’ voor een Mis die niet ‘ongeldig’ was. Dat schrijft het bestuur van de Nederlandse dominicanen in een open brief aan de parochianen van Vecht en Venen. Klik hier voor de tekst van de open brief van de Domincanen aan de parochianen van de Jan de Doperparochie 

Klik hier voor de bijlage bij de open brief "Gelovige en theologische visie op kerk, eucharistie en bisschopsambt"

Klik hier voor het artikel in Trouw van 29 okt 13 over de brief van de Dominicanen "Kloosterorde boos op kardinaal Eijk"

Oproep van pastoraatsgroep en locatieraad aan parochiebestuur 13 oktober 2013

Beste leden van het Parochiebestuur,
Zoals bij u bekend zijn de parochianen uit Breukelen geschokt en verontwaardigd door het besluit van het bisdom dat Harry Huisintveld gedurende een jaar géén eucharistie mag vieren in onze parochie en dat zijn priester-assistentschap is beëindigd.
Naar aanleiding hiervan verzoeken wij - pastoraatsgroep en locatieraad van Breukelen – u om de uitnodiging aan Monseigneur Woorts in te trekken om in de parochieviering van 20 oktober voor te gaan. Na dit besluit over Harry Huisintveld ervaren wij Monseigneur Woorts niet langer als een herder van ons als Gods kudde.
Graag vernemen wij van u of u gehoor geeft aan ons verzoek.

Tevens informeren wij u hierbij dat wij besloten hebben om onze kerk op 20 oktober open te houden voor een eenvoudige viering voor parochianen die daar behoefte aan hebben. Mocht u besluiten de uitnodiging aan Monseigneur Woorts te handhaven, dan zullen wij onze parochianen oproepen niet naar de parochieviering te gaan, maar naar onze lokale viering. Indien u aan ons verzoek gehoor geeft, dan zullen wij deze oproep niet doen, en laten wij de keus aan de parochianen. 

Wij betreuren het dat wij tot deze actie hebben moeten besluiten maar nu dit de derde pastor is in onze parochie die een sanctie vanuit het bisdom krijgt opgelegd achten wij het tijd om als geloofsgemeenschap een duidelijk signaal af te geven. Graag vernemen wij van u of u gehoor geeft aan ons verzoek.

Met vriendelijke groet,
namens de pastoraatsgroep en locatieraad Breukelen, 

Eddy Hoogendijk

Documenten, brieven reacties 
 

Citaat uit een steunbetuiging voor de oproep Paus naar Nederland over Harry Huisintveld (17 feb. 2014):
Denk aan Harry Huisintveld, een prachtige priester/pater vanuit hart en Ziel, die aan de kant gezet wordt door Mgr. Eijk. Deze priester, pater Harry wordt gemist en is een bron van voeding voor hart en ziel. Harry Huisintveld handelt vanuit de geest van Jezus én paus Franciscus! Het intellect, de geest en ziel worden één bij zijn diensten. Zo ook voel je je een met alle gelovigen tijdens deze dienst. Mgr. Eijk handelt alleen volgens protocollen en het intellect, dan is de geest eruit, je volgt een riedeltje zonder enthousiasme en bezieling. Dán kijk je liever naar de tv om voedsel voor de ziel op te doen, dan een dienst bij te willen wonen waar je geen éénheid kunt voelen en ervaren...... Anny Kok-Eijndhoven, Maarssen

Klik hier voor de brief die de burgemeester van Stichtse Vecht aan kardinaal Eijk heeft geschreven over pater Harry Huisintveld Brief van burgemeester Mirjam van 't Veld deel1 en deel 2

Klik hier voor de brief die het bestuur van de Willibrodusschool in Breukelen heeft geschreven aan Mgr. Eijk Brief van bestuur Willibrordusschool

Klik hier voor de brief die verstuurd is namens het Mariënburgcongres van 26 oktober aan kardinaal Eijk en de nuntius. Brief van het Mariënburgcongres

Klik hier voor de brief van Gerard Oude Avenhuis te Wierden. Brief Oude Avenhuis

Klik hier voor de verontwaardigde brief van Ben Kok, Nijmegen Brief Ben Kok

Klik hier voor de oproepbrief die u kunt opsturen aan de kardinaal: Verzoekschrift aan kardinaal Eijk

Klik hier voor de brief die verstuurd is aan de nuntius om hem op de hoogte te brengen van het besluit van kardinaal Eijk: Brief aan de nuntius

Klik hier voor de brief die namens het parochiebestuur is voorgelezen in alle 9 geloofsgemeenschappen: Toelichtende brief van parochiebestuur over het incident en de opgelegde straf

Klik hier voor de brief die door de Jozefparochie in Zuidhorn is gestuurd aan de bisschoppenconferentie Brief bisschoppenconferentie

In de media

Bekijk en beluister een interview van de EO met pater Harry Huisintveld op:  http://www.rkk.nl/actualiteit/2013/detail_objectID763555_FJaar2013.html

Lees aankondiging van een artikel in De Telegraaf van 24 okt. 13  "Simonis steunt vergeetachtige priester"

Lees bericht op de website van de Dominicanen van 8 oktober 2013: Sanktie kardinaal Eijk tegen pater Harry Huisintveld

Lees artikel in De Telegraaf van 10 oktober 2013: "Rel rond priester bereikt Vaticaan"

Lees interview met pater Harry Huisintveld in AD van 10 oktober: "Geschorste pater diep gekrenkt"

Lees artikel op RTL 4 van 7 oktober 2013 (overgenomen inTrouw, De Volkskrant, Hilversum 1 nieuwsradio en het NOS journaal) "Maarssense pater geschorst na half gebed" 

Overige documenten