Antoniusparochie, Best

Donderdag 4 april 2013 zijn er ingrijpende dingen gebeurd in de Antoniusparochie in Best. De dag ervoor hebben we als BVU met een afvaardiging van die parochie een hoopgevende bespreking gehad met een van Nederlands meest prominente kerkjuristen over de mogelijkheden om beroep aan te tekenen bij het Vaticaan tegen de parochiefusie die volgens aankondiging van het bisdom Den Bosch per 1 september per decreet zou worden ingevoerd. Alle parochiebestuursleden hebben gisteren een ontslagbrief ontvangen en de pastoor en diaken zijn met onmiddellijke ingang vervangen.

Lees meer...

 

 

Kerkhervormers bundelen krachten

MUNCHEN (RKnieuws.net) - De Pharrerinitiativen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die ijveren voor drastische hervormingen in de katholieke Kerk, hebben besloten hun krachten te bundelen. Dat kreeg gisteren concreet vorm tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Munchen.

Lees meer...

De kerk loopt twee eeuwen achter

De vroegere aartsbisschop van Milaan, die onlangs overleed, laat zijn kerk achter met gepeperde kritiek. 'De kerk loopt twee eeuwen achter', stelt Carlo Maria Martini in een laatste interview.
“Onze cultuur is oud geworden, onze kerken zijn groot en leeg en de godsdienstige kleren die we dragen, zijn pompeus”

Lees meer...

Vergelijking met bisdommelijk beleid in andere landen, met name het bisdom Poitiers.

In het bisdom Poitiers is op initiatief van bisschop Albert Rouet een beleid in gang gezet om de plaatselijke parochies niet op te heffen en onderdeel te laten worden van grootschalige fusies, maar om alle krachten in te zetten op ondersteuning en versterking van deze plaatselijke gemeenschappen.

Lees meer...