In memoriam Gerard Zuidberg 

 

In de avond na onze landelijke bijeenkomst van 2 juni 2018 is Gerard Zuidberg overleden. Gerard, oprichter, bezielend boegbeeld en onvermoeibaar voortrekker van Bezield Verband Utrecht, is niet meer onder ons.

Gerard was van deze bijeenkomst de initiatiefnemer, voorbereider en organisator. Drie weken daarvoor werd duidelijk dat hij niet meer aanwezig zou kunnen zijn. Dagvoorzitter Annemiek Schrijver trok de parallel met Mozes die na alle voorbereiding uiteindelijk het beloofde land zelf niet meer mocht binnengaan.

Gerard schreef ons vanaf zijn ziekbed de volgende afscheidswoorden:
“Zoals meerderen al weten, moet ik mij vandaag afmelden – wegens een ziekte die me niet lang meer te leven geeft. Helaas!  Wat was ik er weer, en met groot plezier, bij geweest.
Bezield Verband is mij bijzonder dierbaar geworden. We hebben, samen met Ad als bezielende aanjager, de kring nog groter gemaakt en met zovelen uit het hele land, spannende en verrassende bijeenkomsten beleefd, elkaar op kritieke momenten kunnen bijstaan, soms met veel pijn de scherven van een wanbeleid opruimen, en vooral telkens weer kunnen zoeken naar bemoediging, inspiratie om door te gaan op een weg waarin we zo van harte willen blijven geloven.
Ik wil jullie bedanken voor de hartelijke verbondenheid, vertrouwen in elkaars kracht en vooral geloof in een vriendelijke, hartverwarmende kerk, de kerk van de toekomst.”


We zijn op 2 juni nog even in gedachten en gebed bij hem geweest. Aan het eind van de middag hebben we hem namens alle aanwezigen een bericht gestuurd met o.a.
 “Je hebt ons in het verleden steeds geïnspireerd om vol vertrouwen en hoop door te gaan. We hebben daaraan gehoor gegeven! Je inspireert ons nog steeds en zal dat –hoe dan ook- in de toekomst blijven doen! Goede reis en vaar wel!


Tekst van de rouwkaart

Gerard Aloysius Zuidberg * Zwolle, 30 juni 1936 † Leersum, 2 juni 2018
Hij was ons zo lief.
Gerard heeft zijn leven voltooid op de plek waar hij zo graag was, de tuin in Leersum.
Hij stierf met het zicht op zijn tuin, omgeven door de pracht van bloemen en vogels.
We hebben Gerard daar ook opgebaard.
Veel mensen hebben hier de afgelopen weken afscheid van hem genomen.
De komende dagen hebben we hier liever geen bezoek.
De afscheidsdienst zal plaatshebben op vrijdag 8 juni om 11.00 uur in de kerk van Sint
Maarten, Nachtegaalstraat 40 in Maartensdijk. Van daaruit wandelen we naar de
begraafplaats, waar we hem achter moeten laten. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in het kerkcentrum.
Marie – José
Liesbeth en Gerard
Fam. Zuidberg
Fam. Janssen

 

Onderstaand overlijdensbericht werd gepubliceerd in de parochie van Sint Maarten in Maartensdijk
Gerard Zuidberg zaterdagavond 2 juni op 82-jarige leeftijd overleden. In het bijzijn van zijn vrouw Marie-José en zijn huisgenoten Gerard en Liesbeth is Gerard Zuidberg na een kort ziekbed heengegaan. We verliezen in hem een groot inspirator die steeds weer naar nieuwe woorden zocht om geloof en leven met elkaar te verbinden en velen in en buiten onze gemeenschap toe te rusten. We zullen hem zeer missen en wensen Marie-José en zijn huisgenoten Liesbeth en Gerard veel sterkte toe. Gerard Zuidberg zal vrijdag 8 juni vanuit onze kerk begraven worden op de begraafplaats in ons dorp. De viering begint om 11 uur.
Namens de Pastoraatgroep en Locatieraad, Piet Geurtsen

 

De voorzitter van Bezield Verband Utrecht, Ad de Groot hield een afscheidstoespraak.
"Gerard, mijn strijdmakker, je bent niet meer onder ons. Jij mede-oprichter, bezielend boegbeeld en onvermoeibaar voortrekker van Bezield Verband Utrecht."
Klik hier voor de tekst.

 

Een van de deelnemers aan de bijeenkomst van 2 juni, Marinus van den Berg, een nauwe vriend van Gerard, schreef direct na afloop het volgende in memoriam. Klik hier voor zijn verhaal.

 

Gerard heeft recent nog zijn persoonlijke geloofsbelijdenis opgesteld. Een citaat daaruit:
"Mijn geloof groeit naarmate ik mij toevertrouw aan de verhalen van mensen de eeuwen door. God is een verhaal, wordt gezocht en vermoed in wat wij mensen elkaar vertellen over de weg die we gaan.
God gebeurt, God zal er zijn waar wij mensen elkaar aanzien en met eerbied omgeven. God geeft zijn, haar naam aan kwetsbare, soms gebroken mensen, geeft hoop aan hen die hun leven beschikbaar stellen omwille van de gerechtigheid. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens!"
Klik hier voor de complete tekst.

 

Korte tijd geleden heeft Gerard zijn persoonlijke geloofsverhaal uitgeschreven. Een citaat:
"Ik maakte begin jaren zestig de enorme ontwikkeling van het Vaticaans concilie mee, paus Johannes 23, de lieve, goede en barmhartige paus. Met veel gelijkenis met de huidige paus Franciscus. Tegelijk maakte ik de enorme pompa en afstandelijke luxe van de kerk in die dagen mee. Toen ben ik, denk ik achteraf, echt van binnen bekeerd, los en vrij geworden van alle poespas, positie en luxe van een kerk die ver af staat van waar het in het gewone leven omgaat. God werd een vreemde, werd pas echt nabij in de eenvoud van Johannes 23, die zich niets meer achtte dan elke boerenzoon die graag goed wil leven. Wat heb ik van deze man genoten!"
Klik hier voor de complete tekst.