Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

De kerk loopt twee eeuwen achter

De vroegere aartsbisschop van Milaan, die onlangs overleed, laat zijn kerk achter met gepeperde kritiek. 'De kerk loopt twee eeuwen achter', stelt Carlo Maria Martini in een laatste interview.
“Onze cultuur is oud geworden, onze kerken zijn groot en leeg en de godsdienstige kleren die we dragen, zijn pompeus”


Het interview waarin Carlo Maria Martini zijn rooms-katholieke kerk stevig bekritiseert lijkt een gepast afscheid: hij nam zijn kerk al eerder flink op de korrel en was als progressief een luis in de Vaticaanse pels.
Desondanks leidde hij jarenlang het grootste bisdom ter wereld, dat van Milaan. In het interview, dat op 2 augustus 2012 plaatsvond vertelt Martini verder dat de kerk wat hem betreft moet minder streng zijn voor mensen die een scheiding hebben doorgemaakt.
Rooms-katholieke geestelijken zouden zich niet moeten afvragen wie sacramenten mag ontvangen, maar hoe ze gezinnen kunnen helpen. Ook moet de kerk volgens Martini haar “fouten erkennen en beginnen aan een radicale verandering, te beginnen bij de paus en de bisschoppen”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Martini

Lees het gehele artikel uit Trouw

Doorklik naar artikel "de kerk is vermoeid"

Carlo Maria Martini op Wikipedia

Terug naar vorige pagina