Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Steeds meer aanhang

Kerkhervormers bundelen krachten

MUNCHEN (RKnieuws.net) - De Pharrerinitiativen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die ijveren voor drastische hervormingen in de katholieke Kerk, hebben besloten hun krachten te bundelen. Dat kreeg gisteren concreet vorm tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Munchen.

De afgevaardigden kondigden aan dat zij de strijd aanbinden tegen de absolutistische kerkstructuren en dat zij opkomen voor burgerrechten en volledige transparantie in de Kerk. Ze verklaarden ook te rekenen op hervormingsgezinde bisschoppen.

De Pharrerinitiativen krijgen steeds meer aanhang. Er zijn nu al 1.500 zielzorgers bij aangesloten. In Zwitserland zijn 500 priesters en pastorale werkers aangesloten hij het initiatief, in Oostenrijk 470. In 9 van de 27 Duitse bisdommen zijn de kerkhervormers zich inmiddels ook aan het groeperen. Inmiddels worden er onder meer ook contacten gelegd met Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australie waar ook hervormingsbewegingen de kop hebben opgestoken. De hervormers zijn ervan overtuigd dat hen op termijn niemand meer zal kunnen tegenhouden en dat de kerkhervormingen er sowieso komen.

Bron: http://rknieuws.net/

Zie ook: "Wir sind Kirche"


Terug naar vorige pagina