Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Bezield Verband: het momentum behouden en zo actief zijn, dat het vuurtje steeds harder gaat branden

De drie bestuursleden van Bezield verband zijn zeer betrokken bij het vormgeven van geloof. Zij willen de mogelijkheden versterken van mensen om dit binnen of buiten de geloofsgemeenschap vorm te geven.
Het bestuur bestaat uit Ad De Groot; Gerard Zuidberg en Kees Wijnen.  


Ad de Groot:  Het was een verademing om aan de eerste bijeenkomst van Bezield Verband mee te doen in juni 2010. Ik vond het inspirerend en bemoedigend om contact te hebben met zoveel verschillende groeperingen, die tegen de verdrukking in op zoek bleken te zijn naar een eigen spirituele en religieuze weg. 

Kees Wijnen beaamt dit: om de oriëntatie op de toekomst te laten slagen heb je partners nodig die meedenken, kritisch commentaar leveren, de discussie een beetje verder helpen. Barbara Streisand zong het al:'mensen hebben mensen nodig’.

Gerard Zuidberg: Precies: Ik hoop dat over een jaar mensen uit verschillende gemeenschappen iets hebben geproefd van mogelijkheden en nieuwe kansen en zich daardoor uitgedaagd voelen. ik hoop dat we het stug volhouden met elkaar, ook wanneer het traag en moeilijk gaat. De moed er inhouden door te kijken naar de kleinste stappen vooruit.

Kees voegt daar aan toe: Te vaak wordt naar het verleden gekeken, varen we op een kompas dat ooit is vastgezet en niet meer is bijgesteld. Nu is de mogelijkheid en de noodzaak om samen verder te kijken en nieuwe vormen en nieuwe inspiratie vorm te geven.

De komende tijd zet het bestuur zich ervoor in deze website te ontwikkelen en zodat het een platformfunctie krijgt in het bemoedigen, inspireren en ondersteunen van allerlei lokale en regionale initiatieven in relatie met Bezield Verband. Bezield verband zal bijeenkomsten organiseren waarin mensen elkaar kunnen inspireren, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Het bestuur is er van overtuigd dat het initiatief een dusdanig enthousiasme oproept, dat steeds meer mensen actief worden en een religieus/spiritueel onderdak vinden.

12-09-2011


Terug naar vorige pagina