Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Het budgetspel

Gideonsbende speelt Het budgetspel: over armoede in Nederland

Op dinsdag 17 april 2012 heeft de Gideonsbende een avond georganiseerd over armoede in Nederland. Als basis voor een gesprek hierover werd het budgetspel gespeeld. Dit spel is uitgegeven door De arme kant van Nederland. Leden van de Gideonsbende waren getraind om dit spel te begeleiden.

De avond werd geopend met het voorlezen van Artikel 25 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948):

1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Deze verklaring raakte al een snaar vóór de aanvang van het spel. Na een inleiding over de manier van spelen, waren er 10 mensen aanwezig die in groepjes van 2 het spel gingen spelen. De opdracht was het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Zij kregen informatie over een vaststaand netto inkomen en een spelbord waarop uitgaven konden worden geplakt. Deze uitgaven waren verdeeld over:

 • Vaste lasten: je ontkomt er niet aan en ze gaan telkens omhoog!
 • WA verzekeren: met kleine kinderen? Wil je het risico lopen door het niet te doen?
 • Huishoud uitgaven: je moet toch eten! Maar wat als je een dieet moet houden vanwege ziekte?
 • Maandelijks reserveren: bijvoorbeeld voor schoenen en kleding. Lukt dat wel? Tweedehands kan, maar schoenen voor opgroeiende kinderen moeten nieuw gekocht en van goede kwaliteit zijn. Dus duur!
 • Sparen: voor onvoorziene uitgaven als een kapotte wasmachine.
 • Vervoer: hoe kom je naar het zwembad als je in een dorpje woont?

En als de spelers hun uitgaven dan keurig op een rijtje hadden, dan werd er door de begeleiders een ramp naar voren gebracht, die ook dagelijks in deze gezinnen plaatsvindt. Het gas wordt afgesloten en opnieuw aansluiten kost geld. Er komen telkens nieuwe rekeningen binnen van postorderbedrijven. Hoe betaal je ze?

Tijdens het spel kom je voor onmogelijke keuzes te staan. Je kinderen kunnen niet naar een kinderfeestje, want je hebt geen geld voor cadeautjes. Je kunt niet op vakantie of meedoen aan sport. Je komt in een isolement en gaat je verstoppen. Je voelt je minderwaardig. Doe je er toe is dan het gevoel dat bij je opkomt?

Aan het eind van de avond werd in het nagesprek duidelijk hoe moeilijk het is om afhankelijk te worden van anderen en hoe kwetsbaar ieder mens kan zijn als hij in deze situatie komt. En concludeerden we: het kan ons ook overkomen door ziekte of werkeloosheid. Het leven is dan niet meer leuk.

Vaak worden over armoede opmerkingen gemaakt in de trant van: 'ze moeten maar sparen voor slechtere tijden' of 'ze moeten maar gaan werken'. Dat maakt het nog moeilijker om naar buiten te stappen en om hulp te vragen. Of vechtlust te tonen en informatie te zoeken over alle regeltjes en wetten.

Al met al was het een geslaagde avond, waarbij het doel 'je inleven in de positie van mensen met een minimum inkomen' bereikt werd.

Armoede betekent:

 • Niet elke dag een warme maaltijd
 • Geen verwarming aan
 • Geen geld als de wasmachine kapot gaat (laat staan als het om iets duurders gaat)
 • Geen lid van een sport of vrije tijdsclub
 • Geen uitjes
 • Weinig nieuwe kleren
 • Geen geld voor openbaar vervoer
 • Sociaal- emotionele problemen
 • (negatieve) invloed op gezondheid

Terug naar vorige pagina