Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Christus Koning en Laatste Oordeel
 

Als ik dood ga waar gaat mijn ziel dan heen?

Volgens het Evangelie van Matteiis 25, 31-46 zullen wij pas bij het einde der tijden voor de troon van Jezus worden samengebracht en in 2 groepen worden verdeeld, waarna de Goeden worden uitgenodigd het Rijk der Hemelen binnen te gaan en de Kwaden worden vervloekt en verwezen naar het Eeuwige vuur bij de duivels.

Indien wij geloven dat God liefde en onze Vader is, kunt u zich dan voorstellen dat Hij zijn kinderen vervloekt en eeuwig straft? Zou de duivel en de hel misschien een product van onze eigen verbeelding of angst kunnen zijn omdat als de hemel als een beloning wordt gezien er ook een tegenpool straf moet zijn?
Maar dan nog "eeuwig". Geestelijke verzorgers en advocaten vinden dikwijls langer dan 5 jaar gevangenisstraf al niet meer effectief.
Er is mij wel eens verteld dat de hel niet meer en niet minder is dan een permanent brandende vuilnisbelt buiten de poort van Jeruzalem. Als de hel dan dus niet bestaat, is het vagevuur ook al lang geblust, waarmee een "macht"als Satan tegenover een Almachtige God ook naar het Rijk der fabeltjes kan worden verwezen.

Ik vraag mij ook af of God ons werkelijk zal oordelen en eventueel veroordelen. Hij heeft ons een vrije wil gegeven; het recht om ons leven in te richten zoals wij dat zelf willen.
Als er dan aan die vrije wil voorschriften, wetten, ge- en verboden worden verbonden, gevolgd door oordelen over de toepassing daarvan, dan is de vrije wil van geen betekenis.
En die tegenstrijdigheid verwacht niemand toch van God, nietwaar?

Bovendien zijn wij mensen geschapen naar God"s beeld en gelijkenis (denk vooral na over de betekenis van gelijkenis), zijn kinderen dus, naar deze planeet gezonden om onszelf te ervaren en het meest verhevene van onszelf te maken waartoe ieder voor zich in staat is.
Zoals een vader en moeder hun kinderen observeren en zich daardoor ontwikkelen zo zal God dat ook doen. Misschien is het wel de zin van ons leven: God zichzelf te doen ervaren via ons.
Is dit het geval dan is de terugkeer naar de hemel geen beloning maar een recht, ingaande direct na overlijden.

Over de de hemel zelf gesproken. Niemand is ooit teruggekomen om ons te vertellen hoe het daar is.
De Kerk vertelt ons slechts dat we daar eeuwig in zalige toestand zullen zijn.
Nu is het bekend uit het gesprek van Jezus met Martha en Maria dat 'Zijn' beter is dan 'Doen'.
Echter het leven, ook in de hemel, heeft doelen nodig anders wordt het toch wel erg saai.
Als houvast daarom maar een eigen voorstelling gemaakt van hoe het kan zijn.
M.i. zijn er 3 mogelijkheden t.w.:

1. Ik keer terug in het wezen van God en beleef vanuit dat collectief wat God zelf ervaart.

2.Ik keer terug naar onze planeet als een andere persoon, in een ander land, misschien als het andere geslacht, koning of bedelaar enz. om verdere ontwikkeling op te doen. Re-incarnatie dus.

3. Ik ga verder naar een andere planeet en zonnestelsel met hoger ontwikkelde wezens. Ik denk echt niet dat in dat onmetelijke heelal de aarde de enige planeet is waar leven mogelijk is.

Dit proces zou zich oneindig kunnen herhalen, onderling uitwisselbaar zijn en voldoening geven.

Dit is geen wetenschappelijk betoog. Ik wordt niet gehinderd door kennis van diepgaande studies van Bijbel en andere geschriften. Wel ben ik levenslang praktiserend katholiek geweest en heb ik van de epistels, evangelies en overwegingen tijdens de Vieringen inspiratie opgedaan.

Mijn uitgangspunt daarbij was dat wat ik hoorde en las niet als vanzelfsprekend aannam maar het op het weegschaaltje van mijn gevoel legde om te bezien of het mij paste.
Met andere woorden, ik laat in mijn leven niet gebeuren wat er gebeurt, maar ik wil deel uitmaken van dat gebeuren.

Ik respecteer iedere andere mening maar wil de mijne ook graag laten horen en toetsen.
U bent dan ook van harte uitgenodigd te reageren.

Ondertussen leef ik in grote vrede met mijzelf met de geschetste visie.

Ben Woorts

 

Terug naar vorige pagina