Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Artikelen algemeen

 • Joep de Hart: Durf, leer, experimenteer
  67 adviezen voor een vitale geloofsgemeenschap
  Je wilt als reeds bestaande kerk je geloofsgemeenschap nieuw leven inblazen – welke vragen moet je je dan stellen? 
  Joep de Hart, auteur van onder andere 'Maak het nieuw!', gooit enige knuppels in het hoenderhok. 
  Wees herkenbaar, dynamisch en eigentijds. 
   
 • Peer Verhoeven: Lokale gemeenschappen
  Niet die doodlopende weg op!
  De samenvoeging van parochies in het Bossche bisdom is gaande. Schaal één op één: per priester een parochie.
  Velen hebben gegronde twijfels bij deze ingrijpende manoeuvre. Onder hen schrijver dezes.
   
 • Vincent Krah: Waar blijft de spiritualiteit
  De katholieke kerk verkeert in een crisis. Het teruglopend aantal leden in onze contreien is reden tot grote bezorgdheid.
  Nu kun je twee dingen doen: achteruit kijken of vooruit kijken. Wat we nu zien is het eerste: achteruit zien. Dat noemt men ‘restaureren’. 

  Nog nooit in de geschiedenis heeft een terugkijkende en restauratieve reactie wat goeds opgeleverd.