Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Notities van sympathisanten en protestbrieven
 

 •  “Als de herder dwaalt, dolen de schapen” Onder deze titel ontvingen wij eind augustus 2015 een brief van Frans Hoffmann, vele jaren lang de drijvende kracht achter de geloofsgemeenschappen Loenen en Eerbeek. 
  Ter toelichting schrijft hij: “Ik ben diep bezorgd over het wegkwijnen van zoveel kernen van geloofsleven, waardoor velen het contact met de kerk verloren hebben of dreigen te verliezen. Dit mag en had niet mogen gebeuren. Immers, de Goede Herder blijft, ook onder de moeilijkste omstandigheden, zich inspannen om zijn kudde bijeen te houden en zoekt liefdevol naar nieuwe wegen om dit heilige doel te bereiken.“
  U vindt de brief ook op de blogspot van Kees Roelands: 
  http://spaaronzekerken.blogspot.nl/
   
 • Leiders kerk mogen niemand uitsluiten
  door Peter van Overbruggen

  Dit opiniestuk verscheen op dinsdag 25 september in het Eindhovens Dagblad.

  Keer op keer worden mensen die – soms nog met de moed der wanhoop – betrokken zijn bij 'hun' kerk, diep in hun ziel geraakt door leiders en voorgangers die handelen en spreken vanuit een kerkbeeld waarin steeds minder mensen zich herkennen.
   
 • Open brief aan het pastoresteam, naar aanleiding van hun brief "Vieringen in de Goede Week" , d.d. 1 februari 2013. Verkorte versie.

  Soest 15 februari 2013

  Beste mensen van het pastoresteam.

  Van de brief "Vieringen in de goede week" ben ik geschrokken. Het was voorspelbaar dat deze een enorme impact zou hebben. In ieder geval heeft deze brief er toe geleid dat Annelies, mijn vrouw, per direct haar activiteiten bij de kerk heeft opgeschort. Niet alleen bij ons is er boosheid, ook bij veel meer parochianen. Mensen worden opgezadeld met een gevoel van onbehagen en opgekropte woede. Wij worden aan de ketting gelegd door maatregelen van het bisdom.

  De brief is getekend door het pastoresteam, dat zich daarmee verantwoordelijk maakt voor de inhoud en daarmee zwicht voor de machtsstructuur binnen de kerk.

  Weer worden we geconfronteerd met regels, wetten en decreten.

 

 • Een 'Dringend Appel' i) en een 'Manifest' ii)

  Het Volk van God komt in verzet

  Steeds duidelijker begint bij onze gelovigen het besef door te dringen dat de kerkelijke leiding de centralisatie van de organisatie van de katholieke kerk krachtig voortzet. Zij beoogt het middeleeuwse klerikale karakter van de kerk van vóór het concilie te herstellen. Dit is zichtbaar en voelbaar in alle geledingen van de kerk; zowel in de hogere, waar het gaat om de verhouding van paus en bisschoppen; als in de lagere, waar het gaat om de verhouding van bisschop en gelovigen.
   
 • Servus servorum
  Graag roep ik in herinnering dat er zo'n 50 jaar geleden een concilie geweest is, waarbij opgeroepen is tot een aggiorniamiento in de kerk. Ik roep u op daaraan gehoor te geven.
  Als er geen officieel gewijde priesters meer zijn dan heeft dat een oorzaak. U kent ze ook.
  Gelukkig heeft het concilie het priesterschap van het volk erkend.

  ir. A.J. Roebert