Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Geachte kardinaal van de RK Kerk in Nederland,

Ik lees dat er pas een paar protesten tegen de restauratieve acties zijn binnengekomen bij uw aartsbisschoppelijk paleis. Paleis.

Hierbij een volgende.

Graag roep ik in herinnering dat er zo'n 50 jaar geleden een concilie geweest is, waarbij opgeroepen is tot een aggiorniamiento in de kerk. Ik roep u op daaraan gehoor te geven.

Als er geen officieel gewijde priesters meer zijn dan heeft dat een oorzaak. U kent ze ook.

Gelukkig heeft het concilie het priesterschap van het volk erkend.

Houd op, luister naar het volk, hervorm, laat de kerk multiform zijn, anders in Costa Rica dan hier, anders in Rome dan hier. U als kardinaal kunt niet meer worden afgezet, U kunt inzicht tonen in de wens van Gods volk. Zet dus ook geen gewone priesters af, dat is laf gedoe. Het volk wil dit niet.

Keer terug op uw weg. Ga de weg van verzoening waarin Jezus is voorgegaan en waar de profeten van hebben gesproken. Veel regels komen niet van Hem, geen enkele regel komt van Hem, behalve: HEBT ELKANDER LIEF. Dat zie ik niet gebeuren in de roomse kerk; keer terug. Zie in dat veel regels, regels van een later gestichte kerk zijn, laat zien dat wij een beweging zijn van Jezus, van wie men niet of nauwelijks kan zeggen dat hij een kerk gesticht heeft. U mag vorm geven aan de kerk van Utrecht. Neem uw plaats in. Leider van de kerk van Utrecht. De paus staat daarnaast; het concilie heeft dat bepleit en bevestigd. U bent prins van de kerk, maar koning van de kerk van Utrecht. Laat daar een paus niet tussen komen. Natuurlijk zult u geen prins willen zijn, maar een dienaar, servus servorum , zoals onze paus ook al zei bij zijn aantreden. Servus servorum. Dat is iets anders dan van alles decreteren zonder overleg. Uw pers is erg slecht. Misschien geeft dat niet voor degenen die voor een goede zaak pleiten. Maar dat is niet aan de orde. Het is geen goede zaak. Het minste zou zijn overleg en zelfs dat is er niet in het grootste gedeelte van onze kerkprovincie; de goede niet te na gesproken. Dat kan toch niet de kerk van de Heer zijn.

U hebt op verschillend gebied grote voorgangers gehad, De Jong, Alfrink, die ook als zodanig genoemd en geroemd worden. Daar ligt uw opdracht, bij het volk dat u is toevertrouwd. Het volk te leiden op de weg van het concilie naar een toekomst met uitzicht. Treed in hun voetsporen. Geef moed aan de vele mensen die zich geroepen voelen door de woorden van de Heer. Aan thans geknevelde priesters, aan pastoraal werkers, aan vrouwen. Ontmoedig niet. Een bisschop is van oudsher geen administrator, maar een herder. Servus servorum.

ir. A.J. Roebert

Harp 17

2121 Bennebroek

 

Terug naar vorige pagina