Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Noodkreet aan paus Franciscus

Lees hier de volledige tekst van onze noodkreet

Van verschillende kanten hebben we verzoeken gekregen om het ook voor mensen zonder internet mogelijk te maken om hun steun te betuigen aan ons initiatief om de Paus onze noodkreet te laten horen over wat er gebeurt in de Nederlandse Kerkprovincie.

Bovendien zijn er verschillende parochie-/geloofsgemeenschappen en groeperingen die met intekenlijsten willen werken, bijv. na afloop van hun bijeenkomsten.

Daarom hebben we een postbusadres geopend en een voorbeeld intekenlijst op onze website gezet, die u kunt downloaden.

Ons postbusadres:

Noodkreet aan Paus Franciscus
Postbus 84087
2508 AB Den Haag

Handtekeningenlijst (om te downloaden of te printen)

Klik hier voor de handtekeningenlijst.

Reacties

Klik hier om de reacties op onze noodkreet te lezen

Publiciteit

Klik hier voor een overzicht van de publiciteit