Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Antoniusparochie, Best

Donderdag 4 april 2013 zijn er ingrijpende dingen gebeurd in de Antoniusparochie in Best. De dag ervoor hebben we als BVU met een afvaardiging van die parochie een hoopgevende bespreking gehad met een van Nederlands meest prominente kerkjuristen over de mogelijkheden om beroep aan te tekenen bij het Vaticaan tegen de parochiefusie die volgens aankondiging van het bisdom Den Bosch per 1 september per decreet zou worden ingevoerd. Alle parochiebestuursleden hebben gisteren een ontslagbrief ontvangen en de pastoor en diaken zijn met onmiddellijke ingang vervangen.

De gemeenschap gaat verder onder de naam Antonius in Beweging en organiseert op een andere lokatie alle eerder voorgenomenen activiteiten en vieringen. Ook heeft hun webiste de nieuw naam gekregen, omdat de oorpspronkelijke naam in gebruik is genomen door het nieuwe parochiebestuur.
Op 12 april maakten ze bekend dat het bisdom persoonlijk aangetekende brieven heeft uitgedaan aan Pastoor Schreurs en Diaken van de Laar. In deze brief wordt hen te kennen gegeven dat zij geëxcommuniceerd zullen worden als zij voorgaan in de  voorgenomen viering van a.s. zondag voor de gemeenschap Antonius in Beweging.

Kijk hier voor meer achtergronden over de Antoniusparochie en de aanloop naar de recente gebeurtenissen

 


Brief aan parochianen van parochiebestuur (5 april 2013)

Zoals jullie misschien gehoord hebben, zijn de leden van het kerkbestuur, Pastoor Richard Schreurs en Pastor Hans van de Laar met onmiddellijke ingang ontslagen door het bisdom. Zij hebben besloten om hiertegen in beroep te gaan. Hieronder vindt u het persbericht met alle informatie. Via deze website houden wij u de komende tijd op de hoogte.
Zoals u hieronder leest gaan wij er van uit dat ons pastorale team a.s. zondag 7 april om 10.30 uur gewoon voor zal gaan in de Eucharistieviering. Uw aanwezigheid bij deze viering wordt altijd maar zeker nu bijzonder op prijs gesteld.
Graag tot a.s. zondag!

Lees verder

 


Bericht van website bisdom Den Bosch

 

Bisschop waarborgt toekomst katholiek parochieleven rond Bestse Sint-Antoniuskerk

​Per 4 april 2013 heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. A. Hurkmans, deken L.J.M. Spijkers benoemd tot administrator en de heer W.P.J.M. van Nunen tot diaken van de Sint-Antoniusparochie in Best.
Zij gaan pastoor R.J. Schreurs en diaken J.G.F.J. van der Laar vervangen.

Ook heeft de bisschop een aantal parochianen bereid gevonden om zitting te nemen in een nieuw bestuur, dat de fusie met de andere parochies van Best en Oirschot en De Beerzen verder gaat voorbereiden.

Op deze wijze voorziet de bisschop erin dat de gelovigen in dit deel van Best er duidelijkheid over hebben dat zij de sacramenten in de eigen omgeving kunnen blijven ontvangen. Zo waarborgt hij dus de toekomst van het katholieke parochieleven rondom de Sint-Antoniuskerk, waarvan het de bedoeling is dat deze ook in de nieuwe parochie open blijft.
De nieuwe parochie zal per 1 september 2013 een feit zijn.

Er zijn komend weekend gewoon vieringen in de Sint-Antoniuskerk.

04-04-2013

Klik hier voor het bericht op de website van het bisdom


Eindhovens Dagblad, 5 april 2013 Auteur: Rob van Kaathoven

kruisbeeld in Antoniuskerk
BEST - Het kerkbestuur van de Anthoniusparochie in Best vecht zijn ontslag aan. Het bisdom van Den Bosch besloot het bestuur weg te sturen omdat dat de voorgenomen fusie met andere parochies niet ziet zitten. Ook de pastoor en de diaken worden vervangen.
Voorzitter van het parochiebestuur Peter Stijntjes legt zich niet bij het besluit rond het ontslag neer: "Er zijn regels, door het bisdom zelf opgesteld, om een kerkbestuur weg te sturen. Die hebben ze nu niet gevolgd en daarom maken we bezwaar tegen de beslissing."

Scheiding der geesten in Best Eindhovens Dagblad, 6 april 2013

COMMENTAAR - De confrontatie kon niet uitblijven, de Antoniusparochie in Best en het bisdom Den Bosch koersten af op een keiharde botsing.

Lees beide artikelen
 

Wij willen uit de RK-kerk

Bestenaar Harry Crielaars lucht zijn hart over de gang van zaken in de Antoniusparochie in een brief aan pastoor Leendert Spijkers en diaken Wilfred van Nunen, de door het bisdom benoemde vervangers van de ontslagen pastoor Richard Schreurs en diaken Hans van Laar.
(Gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad van 16 april 2013)

Pastor Spijkers en diaken van Nunen,

Vrijdag laat ontving ik een ongedateerde brief van u, gericht aan mij en niet aan mijn vrouw. Dat verwondert mij natuurlijk niet, want vrouwen zijn in de RK kerk alleen goed voor de afwas.

In ons gezin hebben wij ons verschrikkelijk aan uw schrijven gestoord. Vooral de passage over de oude voorgangers, het bestuur en de suggestie dat de echte parochianen hen blindelings volgt. Alsof wij niet zelf kunnen denken. Alsof de pastores ik weet niet wat voor slechte mensen zijn. Dat mag ik u eigenlijk ook niet kwalijk nemen, want u denkt nog steeds dat parochianen slaafs hebben te volgen wat de wereldkerk zegt. U kunt niet begrijpen dat die tijd voorbij is. Dat toont extra aan dat uw kerk voor een groeiende groep gelovigen niet meer van deze tijd is. Het is een kerk in moreel verval, een bouwval. Ten overvloede, de oude pastores waren er niet de oorzaak van dat mijn gezin en ik vorige week zondag mee naar buiten gelopen zijn. Zij waren de reden dat wij nog zolang betrokken bleven bij de kerk.

Hoe warm u en de RK kerk zijn, zoals u suggereert in uw brief, heeft u laten zien: leugens (natuurlijk is vorige week zondag wel aangekondigd dat een van de RK getrouwen zou spreken), hardheid (twee uiterst integere mensen de deur uitschoppen), achterdocht (sloten vervangen, foto's maken van interieur, bang dat er iets meegenomen zou worden. Hoe durft u) en machtsmisbruik (niet wachten tot september zoals toegezegd, maar gewoon een overval plegen in april.) Dat is het beeld wat u oproept. Wanneer de bisschop integer was geweest had hij de periode tot september nog ten volle benut om een oplossing te vinden. Bij dit beeld komen haatdragendheid en onbarmhartigheid nog bij, sinds we sinds vrijdagavond allemaal kennis hebben genomen van het dreigend excommuniceren van de twee pastores. Wat de kerk dan vervolgens weer ontkent.

Nee wij waren zondag niet in uw kerk en zullen er daarna ook niet meer komen. Als uw weg volgens de RK kerk de enige weg naar de hemel is, dan weten wij zelfs niet of we straks wel in zo'n oord willen zijn. Uw kerk maakt de vele goede mensen in uw kerk te schande met dit soort farizeeërs en inquisitie praktijken. Wij zijn in het reine met ons geloof en God, daar heb ik geen zelfbenoemde zetbazen voor nodig. Wij gaan door met onze levende geloofsgemeenschap, waar plaats is voor iedereen. Ook gelovigen die zich beter thuis voelen in een echt warme gemeenschap uit andere RK parochies zijn welkom bij ons. Weest u maar gerust, wij besparen u de moeite ons te excommuniceren. Mijn gezin wil uitgeschreven worden uit de RK kerk. Zo snel als kan. De bisschop en u hebben gekozen, wij ook.

Met vriendelijke groet,
Harry Crielaars