Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

San Salvator Gemeenschap, Den Bosch 

San Salvator Gemeenschap, Den Bosch

Welnu, dat is het patrimonium van de babyboomers die nu in 's-Hertogenbosch als laatste daad een klein babyboombolwerkje genaamd Sansalvatorgemeenschap willen stichten, ongetwijfeld met ringleiding en parkeergelegenheid voor rollators met 24/7 ingeblikte liederen van kerkv(err)ader Huub Oosterhuis "om hier te zijn en overkant", "gezocht, gekend, verloren".

Mgr. Mutsaerts heeft de Salvatorparochie heroverd als onderdeel van de R.K. Kerk. Hij bewijst dat een bisschop daadkrachtig kan zijn zonder tegelijk onfatsoenlijk te worden, tuchtklachten in te dienen om (overigens tevergeefs) te pogen onwelgevallige leken tot zwijgen te brengen en daarbij zelf strafbare feiten te plegen.

De herovering van deze afgedwaalde parochie had al decennia eerder moeten gebeuren en het is tekenend voor het lamlendige kerkelijke bestuursklimaat dat zulks niet is gebeurd. Het Kerkbestuur is ontslagen nadat het bestuur eerder had geweigerd aan de nieuwe pastoor de sleutel van het kerkgebouw te geven

(voor de volledige tekst en voor nog vele andere inspirerende teksten, klik op: http://observatrix.blogspot.nl/2011/10/rkknipsel-san-salvator-parochie-verlost.html

Uitgeleverd aan heidenen

Mutsaerts liet zich ooit negatief uit over de San-Salvatorparochie. Volgens hem was deze kerk uitgeleverd aan heidenen. Het zint Mutsaers onder meer niet dat er ooit een homohuwelijk is gesloten

Heidenen, Jomanda's en heksen?

Dat je ook op een heel andere manier naar de San Salvator Gemeenschap kunt kijken, blijkt uit het volgende artikel in Volzin van 27 juli 2012. Twee citaten

Zijn dit nou de heidenen, Jomanda's en heksen waar hulpbisschop Rob Mutsaerts zijn tanden in zette?

Onder het zingen van protestliederen trokken de parochianen van de San Salvator-parochie dertig oktober vorig jaar weg uit hun zo geliefde kerk. Het bisdom had het parochiebestuur ontslagen, omdat zij de benoeming van hulpbisschop Rob Mutsaerts als nieuwe pastoor niet accepteerde.

Vrijzinnigheid en regelzucht bleken onverenigbaar. Hoe gaat het nu met de opstandige gelovigen die zelfstandig verder gingen? "We groeien nog steeds."

Klik hier voor het hele artikel

Hieronder de ontroerende tekst, zoals de mensen van de San Salvator Gemeenschap zichzelf typeren:

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend

WIE ZIJN WIJ?

De oorsprong van de gemeenschap San Salvator
ligt in de rooms-katholieke traditie,
en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel,
geïnspireerd door het leven van Jezus van Nazareth,
met aandacht voor de tekenen en noden van deze tijd.
Geleidelijk zijn wij een geloofsgemeenschap geworden,
die universeel christelijk van aard is,
die toegewijd zijn belangrijker acht dan gewijd zijn,
die oprechtheid prefereert boven kerkelijke rechtsgeldigheid,
die recht wil doen aan mensen in plaats van recht in de leer te moeten zijn,
die liever in gesprek gaat dan een leer te moeten verkondigen,
die aandacht heeft voor het religieuze besef van mensen
dat zij deel uit maken van het wonderlijk gebeuren
dat leven heet.
Aandacht voor het religieuze gebeurt
door aandacht te hebben voor elkaar,
door te ontvangen en ontvangen te worden,
elkaar te ontmoeten van hart tot hart,
te ontdekken van waaruit men leeft,
elkaar en aan elkaar te ontwikkelen,
gastvrij, uitnodigend, inspirerend.
Zo willen wij verbonden zijn,
in eenheid met elkaar,
met het leven en met onszelf,
door stil te staan bij
het mooie in het alledaagse,
de kostbaarheid van het kwetsbare,
het betekenisvolle van nieuw leven,
de liefde tussen mensen en
de pijn bij verlies en heengaan.
Zo willen wij het leven vieren,
zo willen wij ons wijden aan het leven,
het leven, vol van betekenis,
'goddelijk' van zichzelf.

Kijk voor meer informatie op hun website: http://www.sansalvatorgemeenschap.nl/site/

Andere artikelen:

Terug naar vorige pagina