Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Parochie Heilige Naam Jezus, Lierop

"Wij zijn een kleine actieve gemeenschap van vijfhonderd gezinnen te Lierop. Wij hebben een eigen pastoor en ongeveer 130 vrijwilligers die actief zijn in onze Koepelkerk en zijn daar trots op. Maar wij maken ons erg zorgen om wat er staat te gebeuren."

"Ze noemen ons hier ongeneeslijk katholiek", zegt pastoor Jan Zwirs (71). Zijn parochie verzet zich tegen een aangekondigde fusie door het bisdom Den Bosch met nabijgelegen parochies als die van Someren en Asten. "Wij kiezen ervoor zelfstandig te blijven. Als één van de weinige parochies zijn wij financieel gezond. Onze koepelkerk is uitstekend onderhouden. Wij voelen er dan ook niets voor de zeggenschap over geld dat hier generaties lang door parochianen is bijeengebracht, uit handen te geven."

Het kerkbestuur heeft daarom al in februari 2009 een brief gestuurd naar bisschop Hurkmans van bisdom Den Bosch . Daarin werd gevraagd om een reactie van de bisschop maar tot op heden heeft men nog niets ontvangen.

"Fusies van parochies zijn de enige mogelijkheid de rooms-katholieke kerk voor de toekomst te behouden", meent het bisdom Den Bosch. Parochianen in Lierop zien in de reorganisatie vooral een kans voor de bisschop om de harde lijn van Rome door te voeren. De maatregelen lijken gebaseerd op een traditioneel kerkbeeld, waarin men wil vasthouden aan een door gewijde priesters gedragen kerk, met een duidelijke nadruk op de eucharistie en de andere sacramenten.

Daar tegenover staat de visie van de geloofsgemeenschap. Daarin wordt het afnemend aantal priesters en de toename van pastoraal bewogen en goed toegeruste leken - waaronder opvallend veel vrouwen - uitgangspunt van een nieuw kerkbeeld. Een kerkbeeld, waarin de vrouw een grotere rol speelt, en waarin de plaatselijke geloofsgemeenschap serieus wordt genomen. In deze visie zijn kleinschaligheid, nabijheid en menselijke maat de sleutelwoorden

Het kerkbestuur, met Zwirs als voorzitter, hekelt het gebrek aan dialoog met het bisdom. "Het gaat om een dictaat. Den Bosch heeft een plan gemaakt en ons wordt gezegd hoe we dat moeten uitvoeren", zegt lid van het kerkbestuur Peter Verberne. Een bezoek van hulpbisschop Mutsaerts op uitnodiging van het opstandige kerkbestuur, bracht geen ommekeer. Integendeel. In het verslag aan de parochianen staat: "Het was geen 'goede herder' die ons heeft bezocht, maar een kille manager, die hoe dan ook zijn plannen gaat uitvoeren".

Open brief huisarts Ferd Raaijmakers (zaterdag 22 september 2012) © Eindhovens Dagblad 2012

Reacties op bovenstaande open brief

Brief aan Bisdom 6 februari 2009

Brief aan Bezield Verband Utrecht 15-12-12

Bisdom 'snapt er niets van

Leiders kerk mogen niemand uitsluiten

 

Terug naar vorige pagina