Interview kardinaal Eijk in De Gelderlander

In een interview met De Gelderlander van 14 september 2018 baarde kardinaal Eijk opzien met de uitspraak dat het aartsbisdom Utrecht over tien jaar nog hooguit 15 kerken zal tellen waar de eucharistie kan worden gevierd (nu nog 280 kerken). Hij geeft aan dat 10 procent van de parochies feitelijk failliet is, 10 procent nog ‘rijk’ is en de overige parochies in de gevarenzone verkeren. ‘De kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij’, zegt de kardinaal, ‘maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen’.

Klik hier voor de tekst van het interview.

Deze nieuwe prognose van kardinaal Eijk is nog beduidend ongunstiger dan in zijn toekomstschets van vier jaar geleden.

Als Bezield Verband Utrecht en Professorenmanifest zijn wij van mening dat tenminste een deel van de terugloop in het aartsbisdom een direct of indirect het gevolg is van zijn beleid van opheffen en samenvoegen van geloofsgemeenschappen, massale kerksluitingen en aanscherping van regels en verboden. Daarom hebben wij op 1 oktober een open brief gestuurd aan de kardinaal.
Klik hier voor de tekst van onze brief.

Klik hier voor de reactie van René Grotenhuis op het interview.