Samen bouwen in vertrouwen

Dat is de titel van het beleidsplan voor het bisdom ’s-Hertogenbosch dat Mgr. Gerard de Korte onlangs (okt. 2016) heeft gepubliceerd. Het is de moeite waard om daar kennis van te nemen. ​Mgr. ​De Korte neemt ​op een aantal belangrijke punten afstand van het beleid van ​zijn voorganger ​Mgr. Hurkmans ​en ​hulpbisschop ​Rob Mutsaerts​, en ​indirect ook van belangrijke uitgangspunten in het beleid ​van kardinaal Eijk.
Wellicht kan dit beleidsplan ook inspirerend en bemoedigend werken voor geloofsgemeenschappen uit andere bisdommen.

Klik hier voor de integrale tekst van het beleidsplan

Klik hier voor enkele opmerkelijke ​passages uit het beleidsplan.

Deze passages zouden ook stimulerend kunnen werken in de stad Utrecht waar momenteel een project loopt om invulling te geven aan het begrip "Wijkplaats"​voor geloofsgemeenschappen waarvan de kerk gesloten is of gaat worden. De bedoeling is dat "wijkplaats" een breder begrip gaat worden dan het door kardinaal Eijk strak afgebakende begrip "pastoraal steunpunt".