Kardinaal Eijk, gedachtenwisselingen

Kardinaal Eijk reageert op Noodkreet aan Paus Franciscus

“Vriendelijk dank voor de bovengenoemde brief waarin u via uw kanselier te kennen geeft dat de staf van het aartsbisdom van ons schrijven kennis heeft genomen. Verder schrijft u dat u over ons “boekwerk” verder geen oordeel heeft, en dat u, omdat het niet bestemd is voor u maar voor de paus, afziet van een nadere reactie.Wij vinden uw brief bijzonder teleurstellend, en ongetwijfeld geldt dat ook voor de inmiddels meer dan 12.500 steunbetuigers uit meer dan 100 lokale geloofsgemeenschappen.” Aldus een citaat uit ons antwoordef op de brief van kardinaal Eijk.
Klik hier voor de brief van de kardinaal.

Klik hier voor onze antwoordbrief aan de kardinaal.

Publicatie kardinaal Eijk "Tien misverstanden over kerksluiting in het Aartsbisdom Utrecht"

"Er blijken diverse hardnekkige misverstanden te bestaan n.a.v. de notitie ‘Het geloof in Christus vieren en verbreiden’ (november 2014) van kardinaal Eijk. Daarin blikt de aartsbisschop van Utrecht vooruit tot 2028, het jaar van zijn emeritaat. Hij voorziet op basis van de huidige ontwikkelingen een vergaande krimp in het aartsbisdom, met als gevolg in 2028 nog 20 parochies met één of meer kerkgebouwen. Maar hij benadrukt ook dat hij geen profeet is. Hieronder ontzenuwt het Aartsbisdom Utrecht de 10 grootste misverstanden over kerksluiting."
Klik hier voor de tekst van deze publicatie die breed verspreid is via de website van het aartsbisdom en een nieuwsbrief.

Ons volledige commentaar op de 10 hardnekkige misverstanden van kardinaal Eijk

Het aartsbisdom Utrecht ontzenuwt bisdombreed via haar website en een nieuwsbrief "tien hardnekkige misverstanden over kerksluiting in het aartsbisdom Utrecht". Helaas, kardinaal Eijk stapelt daarin zacht uitgedrukt misverstand op misverstand. Een effectieve manier om misverstanden op te lossen is door met elkaar in gesprek te gaan, maar de kardinaal heeft via zijn woordvoerders laten weten daartoe niet bereid te zijn. Wij zien ons daarom genoodzaakt opnieuw publiekelijk op zijn veronderstelde misverstanden te reageren.
Klik hier voor ons commentaar op de 10 misverstanden van kardinaal Eijk.

Onze nieuwsbrief "Bisdom stapelt misverstand op misverstand"
Omdat het door de kardinaal behandelde eerste misverstand van groot belang is voor het voortbestaan van een lokale geloofsgemeenschap en het mogelijke behoud van hun kerk, hebben wij daar een afzonderlijke nieuwsbrief aan gewijd. Daarin tonen wij aan dat de kardinaal misleidende informatie geeft als hij stelt: "In het Aartsbisdom Utrecht beslissen de parochiebesturen of een kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. Het is niet de kardinaal, maar het parochiebestuur dat beslist over kerksluiting.

Klik hier voor de tekst van onze nieuwsbrief