Links

Op deze pagina staan doorverwijzingen naar websites waarvan wij vinden dat ze interessant zijn voor Bezield Verband Utrecht.

Heeft u een tip? Mail deze naar onze coördinator.

 •  Kritiek op het kerksluitingsbeleid in het aartsbisdom Utrecht
  Blog van Kees Roelands, Eerbeek: http://spaaronzekerken.blogspot.nl    
  “De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kampt al jaren met een toenemend priestertekort, minder kerkgangers en financiële problemen. Als gevolg hiervan zullen heel wat kerkgebouwen gesloten moeten worden. In de meeste bisdommen gebeurt dit in het algemeen op een verantwoorde wijze, waarbij de dorpskerken zo veel mogelijk worden ontzien.
  Maar in het aartsbisdom Utrecht zal volgens de “realistische verwachting” van kardinaal Eijk ruim 90% van de kerken, waaronder ALLE DORPSKERKEN, de deuren moeten sluiten. Dit heeft geleid tot massaal verzet van de gelovigen, waarbij de krachten worden gebundeld door de Stichting Bezield Verband Utrecht.
  Het is onze intentie om met goed onderbouwde artikelen een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige en barmhartige benadering van de geschetste problematiek van kerksluitingen.”
   
 •  Verbond van Verontruste Parochianen
  Uit verontwaardiging over het massale kerksluitingsbeleid van kardinaal Eijk heeft oud-notaris mr. Wim Gaalman een website opgezet voor “Verontruste Parochianen”. Zijn doel is om een grote database aan emailadressen te verkrijgen. Binnen korte tijd heeft hij enkele duizenden volgers met hun e-mailadressen, die hij via zijn blog regelmatig van informatie voorziet. Wij onderhouden als Bezield Verband Utrecht een intensief contact met dit Verbond. Klik hier voor de website www.verontrusteparochianen.nl waar u zich kunt aanmelden als steunbetuiger en om op de hoogte te worden gehouden.
   
 •  Bezield Verband Vlaanderen

  "De doelstelling van het Bezield Verband is eenvoudig. De initiatiefnemers willen in Vlaanderen de krachten bundelen om een bezield verband te creëren waar ze samen met diverse geloofsgemeenschappen een netwerk vormen en nieuwe wegen zoeken, helpen ontwikkelen en zichtbaar maken. Ze toont wat er nu al bezig is aan kerkvernieuwing in Vlaanderen en roept mensen, gemeenschappen en parochies op zich aan te sluiten." http://www.bezieldverband.be
   

 •  Mariënburg, Vereniging van Kritisch Katholieken: www.marienburgvereniging.nl
   
 •  Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van plaatselijke geloofsgemeenschappen financieel mogelijk  www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl
   
 •  Oud-Katholieke Kerk van Nederland: www.okkn.nl
   
 •  Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl
   
 •  Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl
   
 •  Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.org
   
 •  Rooms-Katholieke Kerkprovincie: www.katholieknederland.nl/rkkerk/index.html
   
 •  Kritische katholieken in het publiek debat: www.rk-kerkplein.org
   
 •  Dominicaans Nederland: www.dominicanen.nl
   
 •  Utrechts Platform voor levensbeschouwing en religie: http://utrechtsplatformlenr.wordpress.com 
   
 •  De Dienst Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl/subsite/Levensorientatie
   
 •  De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK): www.rvkutrecht.nl/
   
 •  Blooming People: http://www.bloomingpeople.nl/