Noodkreet aan paus Franciscus

Aanleiding
In november 2014 publiceerde kardinaal Eijk een adventsbrief waarin hij zijn visie beschreef op de toekomst van de kerk in zijn bisdom.

Deze visie veroorzaakte enorme onrust, niet alleen in het aartsbisdom, maar over het hele land.

 

Daarop zijn verschillende initiatieven ondernomen.

  • Wij zijn als Bezield Verband Utrecht gestart met een actie Noodkreet aan paus Franciscus die uiteindelijk ruim 12.500 reacties heeft opgeleverd.
  • De initiatiefgroep professoren heeft een 2e manifest opgesteld
  • prof. Jozef Wissink heeft open brief opgesteld met de veelzeggende titel "De verwoesting van een bisdom"

 

Onze publicatie "Noodkreet aan  paus Franciscus"

De resultaten van onze actie hebben we vastgelegd in een document dat we in eerste instantie hebben aangeboden aan kardinaal Eijk en vervolgens aan de nuntius. Daarna zijn we met een delegatie naar het Vaticaan getogen.
De opzet van onze Noodkreetpublicatie bleek in de praktijk zeer effectief. Het kopblad maakt het mogelijk om in een oogopslag de problematiek weer te geven, waardoor we in enkele minuten het doel van onze missie duidelijk konden maken. Onze boodschap werd nog indringender omdat we ook de Engelstalige samenvatting van het Professorenmanifest en de publicatie van Jozef Wissink (“De verwoesting van een bisdom”) hadden opgenomen. Die onderlinge samenhang werd bovendien nog versterkt door de opname van het beroepsschrift naar het Vaticaan van de geloofsgemeenschap Brummen over de gedwongen sluiting van hun kerk door de kardinaal.
De “case Brummen” bleek direct herkend te worden in ons gesprek met de Congregatie van de Clerus (het beroepsorgaan). We hebben in datzelfde gesprek ook aan de orde kunnen stellen het lidmaatschap van kardinaal Eijk van die Congregatie (“keuren van eigen vlees”), het grote aantal te verwachten beroepsprocedures tegen gedwongen kerksluitingen en de mogelijkheid van een collectieve beroepsprocedure tegen beleid van kardinaal Eijk. Bovendien kregen we bevestigd dat de belangrijke brief van 30 april 2013 van deze Congregatie, met daarin de legitieme en niet-legitieme redenen voor kerksluiting, nog altijd onverkort van kracht is.
Met tevredenheid kunnen we stellen dat onze Noodkreet zowel direct als indirect op alle belangrijke plekken is terechtgekomen.

In onze publicatie zijn alle drie de documenten opgenomen samen met ca. 150 pagina's aan reacties

Lees hier de volledige tekst van onze Noodkreet

Klik hier voor meer informatie over het professorenmanifest

Klik hier voor meer informatie over de brief van Jozef Wissink

Reacties

Onze oproep tot steun aan de Noodkreet aan paus Franciscus heeft een groot aantal reacties opgeleverd.

Klik hier om een selectie van reacties op onze noodkreet te lezen

De aanbieding van onze noodkreet in het Vaticaan

Klik hier voor een verslag van onze Romereis

Publiciteit

Klik hier voor een overzicht van de publiciteit