Publiciteit

 •  Kritiek op het kerksluitingsbeleid in het aartsbisdom Utrecht (aug. 2015)
  Blog van Kees Roelands, Eerbeek: http://spaaronzekerken.blogspot.nl  
  De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kampt al jaren met een toenemend priestertekort, minder kerkgangers en financiële problemen. Als gevolg hiervan zullen heel wat kerkgebouwen gesloten moeten worden. In de meeste bisdommen gebeurt dit in het algemeen op een verantwoorde wijze, waarbij de dorpskerken zo veel mogelijk worden ontzien. Maar in het aartsbisdom Utrecht zal volgens de “realistische verwachting” van kardinaal Eijk ruim 90% van de kerken, waaronder ALLE DORPSKERKEN, de deuren moeten sluiten. Dit heeft geleid tot massaal verzet van de gelovigen, waarbij de krachten worden gebundeld door de Stichting Bezield Verband Utrecht. 
  Het is onze intentie om met goed onderbouwde artikelen een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige en barmhartige benadering van de geschetste problematiek van kerksluitingen.”
 •  “Als de herder dwaalt, dolen de schapen” Onder deze titel ontvingen wij eind augustus 2015 een brief van Frans Hoffmann, vele jaren lang de drijvende kracht achter de geloofsgemeenschappen Loenen en Eerbeek. 
  Ter toelichting schrijft hij: “Ik ben diep bezorgd over het wegkwijnen van zoveel kernen van geloofsleven, waardoor velen het contact met de kerk verloren hebben of dreigen te verliezen. Dit mag en had niet mogen gebeuren. Immers, de Goede Herder blijft, ook onder de moeilijkste omstandigheden, zich inspannen om zijn kudde bijeen te houden en zoekt liefdevol naar nieuwe wegen om dit heilige doel te bereiken.“
  U vindt de brief ook op de blogspot van Kees Roelands: 
  http://spaaronzekerken.blogspot.nl/