Verbod op Woord- en Communievieringen
 

Wij zijn erg ongerust. In zijn onlangs verschenen en breed verspreide pastorale brief bij gelegenheid van het “Jaar van de Eucharistie” maakt kardinaal Eijk bekend dat hij in zijn aartsbisdom paal en perk wil gaan stellen aan Woord- en Communievieringen. Uitsluitend nog als noodoplossing in het geval er bij een geplande eucharistieviering door onvoorziene omstandigheden een priester onverwacht uitvalt, en dan alleen nog maar volgens een korte ritus. 

We weten dat een dergelijk verbod de doodsteek zal betekenen voor veel lokale geloofsgemeenschappen, dat slechts een handjevol mensen bereid is zich bij een Eucharistisch Centrum aan te sluiten en dat het overgrote deel van de gelovigen de kerk de rug zal toekeren of overstapt naar avondmaalsvieringen in een nabijgelegen PKN-kerk.

Klik hier voor de website van het Aartsbisdom over het Jaar van de Eucharistie met daarin de tekst van de pastorale brief van de kardinaal

Klik hier voor enkele citaten uit de adventsbrief van kardinaal Eijk over de Woord- en Communievieringen


Klik hier voor onze nieuwsbrief van 21 oktober 2019 Verbod op Woord- en Communievieringen?

Klik hier voor onze nieuwsbrief van  2 december 2019 Vervolg verbod op woord- en communievieringen?

 

Reactie van Gerard de Wit (em. Pastoor Maartensdijk)  n.a.v. Nieuwsbrief BVU over Woord en Communievieringen (okt. 2019)

Beste Ad, met velen deel ik je bezorgdheid en onrust. Komen we voor een stopbord te staan, en houdt alles daarmee op? Ik heb met mijn bijna 91 jaar geen taken meer te vervullen, al mag ik hier in het fraterhuis nog af en toe invallen om een eucharistieviering te doen. Daar ben ik dan blij mee. Maar toen ik op sacramentsdag 2019 voorging in de eucharistie heb ik op mijn eigen wijze juist de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de Woord- en communiedienst. De oude katechismus uit mijn kindertijd had een hoofdstuk over het Misoffer en een ander over het "sacrament des Altaars". Ik heb me in de loop der jaren vaak verbaasd over deze tweedeling, maar in bijgaande overweging vond ik juist de ankers om de hieronder staande overweging te houden.
Gerard de Wit
Klik hier voor de tekst van zijn overweging. 


Klik hier voor de kritische reactie in een open brief aan de kardinaal van 22 emeriti priesters, diakens en pastoraal werkenden onder de titel "Meedenken met de aartsbisschop".


Klik hier voor een samenvatting van de kritische reactie van theoloog Cor Arends in DE ROEROM van 21 november 2019 onder de titel "
Verheven theologie, harde reorganisatie". Een citaat: "Katholieken worden nu verplicht naar de eucharistische centra te gaan als er in de eigen kerk geen eucharistie is. Wat moet er gebeuren met deze kerken. Die gaan dicht op die zondagen, zo stelt de kardinaal voor. Het is schokkend om dit te lezen.....". Klik hier voor een weergave van zijn hele reactie in "De Bezieling" van 21 november 2019.


Klik hier voor een kritische reactie van
Drs. Ko Schuurmans, gepensioneerd  liturgist van het Bisdom van Haarlem - Amsterdam met als titel: "Het uitreiken van de communie in Woord- en gebedsdiensten aan banden?"

 

Klik hier voor een reactie van Paul Steverink uit Groningen waarin hij o.m. vertelt over een Small Christian Community in Kenia waar de priester er voor zorgde dat er altijd gewijde hosties bij de catechist thuis bewaard bleven en uitgereikt werden tijdens vieringen zonder priester.

Pastorale brief