Contact met Bezield Verband Utrecht

 

Postadres

p/a Bezield Verband Utrecht,
Postbus 84087
2508 AB Den Haag

 

Algemene kontakten Ad de Groot, voorzitter BVU
voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl

 Vragen en opmerkingen over de website:webmaster@bezieldverbandutrecht.nl

Voor onze nieuwsbrieven

Voor ons beleidsplan

Voor onze exploitatiecijfers

Voor ons activiteitenverslag

Klik op: publiciteit/nieuwsbrieven

Klik op: beleidsplan

Klik op: cijfers

Klik op: activiteiten

Uw giften zijn welkom op onze bankrekening

NL53ABNA0428302718 t.n.v. Bezield Verband Utrecht te Breukelen

De Stichting Bezield Verband Utrecht is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. 
(ANBI-RSIN-nummer: 8507 19 379)