Kerkjuridisch

Wij ondersteunen lokale geloofsgemeenschappen die in de knel komen door grootschalig fusiebeleid, strakke liturgische richtlijnen en kerksluitingen.

Naast onze snelgroeiende eigen kerkjuridische en liturgische kennis en ervaring, kunnen we een beroep doen op een aantal prominente Nederlandse en Vlaamse kerkjuristen en liturgen. En we zijn vergevorderd met ons aan te sluiten bij internationale organisaties met dezelfde doelsteling, die al decennialang een brede en diepe deskundigheid hebben opgebouwd met het adviseren en begeleiden van geloofsgemeenschappen (zie onder het kopje Internationaal).

Omdat veel geloofsgemeenschappen niet over eigen middelen beschikken, is onze inschakeling in principe gratis. Bij intensievere begeleiding kan het zijn dat we vooraf met elkaar een zekere vergoeding overeenkomen.

Wij verzamelen alle kennis en ervaring en geven die zo goed en volledig mogelijk weer op onze website.
In het (sub)menu hiernaast kunt u direct doorklikken naar de voor u belangrijke onderwerpen.

Wilt u met ons overleggen, stuur dan een e-mail aan: voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl

ANBI-status en verplichte website

Voor stichtingen en verenigingen die de ANBI-status hebben (en daarmee fiscale aftrekbaarheid van giften) geldt de eis, dat zij voor 1 dec. 2013 een webadres moeten opgeven waarop zij een aantal gegevens publiceren (voor parochies geldt als ingangdatum 1 jan. 2015)

Indien deze stichtingen of verenigingen geen eigen website hebben om hun per 1 jan. 2014 wettelijk verplichte gegevens te publiceren, dan wil de stg. OKG haar website beschikbaar stellen in de vorm van een eigen pagina voor elk van deze stichtingen of verenigingen. 

Lees meer over de steun (financieel en adviserend) die de Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgmeenschappen wil bieden in Steun voor ANBI-instelling van St. OKG