Een Dringend Appèl

Wij zijn een katholieke geloofsgemeenschap
die oprecht christelijk en katholiek wil zijn,
maar die zich gekneusd voelt door ontwikkelingen van buiten de kerk
maar nog meer van binnen de kerk.
Vanuit deze pijn en zorg richten wij ons tot ieder die zich met ons verbonden voelt, in het bijzonder de Bisschoppen, de voorgangers en de bestuursorganen van onze kerk.

Dit is de aanhef van een Dringend Appèl dat wij momenteel breed in Nederland verspreiden en waarop we inmiddels meer dan duizend steunbetuigingen hebben ontvangen.

Aanleiding voor dit appèl zijn de grootschalige parochiefusies en het beleid en optreden van de Nederlandse bisschoppen en m.n. van de aartsbisschop van Utrecht, Mgr Eijk. (Zie de pagina over Mrg. Eijk)
Afgelopen jaar hebben zij een reeks zeer gedetailleerde en eenzijdig opgelegde voorschriften uitgevaardigd (onder dreiging met sancties tot zelfs ontslag bij overtreding), die veel onrust in lokale geloofsgemeenschappen en parochies hebben veroorzaakt.

Om solidariteit te betuigen aan deze geloofsgemeenschappen en parochies hebben wij het "Dringend Appèl" opgesteld. We hebben in dit proces van verbreding uw steun hard nodig.

Het gaat om niet minder dan de toekomst van zowel de lokale kerk als de kerkprovincie. En het betreft niet alleen de lokale liturgie, maar ook de onderlinge verbondenheid, de inzet van de vrijwilligers en de kracht van de werkgroepen, naast de worteling in de samenleving.

We vragen u dit appèl te lezen en naar ons te reageren. zie Dringend Appèl onderaan deze pagina.

Reacties zijn welkom op voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl

Wilt u meer weten over de achtergronden van dit appèl, klik dan op "Breed manifest"

Download het appèl