Bezield Verband Utrecht

Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen

Doorzoek BVU

Het Incident Tejo van der Meulen

Eind 2011 speelde het incident Tejo van der Meulen, waarin pastoraal werkende Tejo van der Meulen, op staande voet ontslagen werd.
Hij had in een viering, samen met zijn pastoor, het evangelie voorgelezen, gepreekt en twee kleine stukjes van het eucharistisch gebed hardop voorgebeden. Iets wat in veel parochies al decennia gebruikelijk is.
Dit ontslag is na felle reacties en na een afgedwongen en gênant onderdanige excuusbrief door Mgr. Eijk teruggedraaid, maar heeft sindsdien een angstcultuur in veel pastorale teams van het bisdom veroorzaakt.

Enkele van die reacties vindt u hieronder:

Pastoor Griffioen en Pastor van der Meulen publiekelijk aan de schandpaal genageld.

Op bevel van bisschop Eijk hebben pastoor Griffioen en pastor van der Meulen elk een verklaring opgemaakt (inhoud door de bisschop voorgeschreven) en getekend. Daarin verklaren zij meerdere liturgische voorschriften geschonden te hebben, waardoor de liturgische orde ernstig werd verstoord en dat zij voor ergernis hebben gezorgd. Zij beloven dat dit nooit meer zal gebeuren.

Op bevel van de bisschop werden deze verklaringen geplaatst in:

  • de locatiebladen van de parochie St. Jan de Doper
  • de nieuwsbrief van de parochie St. Jan de Doper
  • op de website(toegankelijk voor heel Nederland) van de parochie.

Als deze verklaringen achterwege zouden blijven, dan werd het ontslag van v.d. Meulen niet ingetrokken.
Dus werden deze verklaringen afgegeven onder dwang.

De bisschop schrijft in zijn brief aan de leden van de pastorale teams, dat wie voortaan handelt in strijd met de liturgische voorschriften, sancties opgelegd zal worden, ontslag niet uitgesloten.

Deze aanpak door de bisschop is:

  • bedreigend
  • intimiderend
  • zorgt voor een angstcultuur
  • doet denken aan een schrikbewind
  • is schandalig wat betreft de publieke schuldbekentenis
  • is mede gebaseerd op een kliksysteem

Dit 'incident' kan een "schijnproces" genoemd worden.
Voor de parochianen was er geen ernstige verstoring van de liturgische orde en bezorgden de twee overtreders de parochianen (een enkeling daar gelaten) geen ergernis, waarvoor dan ook geen excuses aangeboden hoefden te worden.
Mede een schijnproces, omdat de verklaringen onder dwang werden getekend.
Het geheel doet denken aan de schijnprocessen in Oost Europa in de jaren 50. (kardinaal Mindszenty)

Vele jaren zijn deze gebruiken tot volle tevredenheid van parochianen en leden v.d. pastorale teams gepraktiseerd.

Misschien niet altijd volgens de kerkelijke voorschriften, maar geen ernstige verstoring en ergernis voor de betrokken parochianen.

I. W. te  Kampen

Klik hier voor meer reacties op ontslag Tejo van der Meulen door Mrg. Eijk

Terug naar vorige pagina