Nieuwsbrieven


Aan- en afmelden

Wij sturen (on)regelmatig nieuwsbrieven en/of emails aan mensen die ons ondersteunen.

 •  Wilt u onze nieuwsbrief of email ontvangen? Klik hier.
   
 •  Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier

Verstuurde nieuwsbrieven

 

 •  Klik hier voor de nieuwsbrief van 2 december 2019 Vervolg Verbod op Woord- en Communievieringen?
 
 • Klik hier voor de nieuwsbrief van 21 oktober 2019 Verbod op Woord- en Communievieringen
 
 • Klik hier voor de tekst van de nieuwsbrief van 7 juni 2018 In memoriam Gerard Zuidberg plus verslag bijeenkomst 2 juni 2018
   
 •  Klik hier voor de tekst van de nieuwsbrief van 24 mei 2018 Uitnodiging landelijke bijeenkomst 2 juni 2018 De kerk van de toekomst
   
 •  Klik hier voor de tekst van de nieuwsbrief van 19 februari 2016 Voortbestaan bloeiende geloofsgemeenschappen in het geding na uitspraak Vaticaan. Congregatie verwerpt beroep Brummen tegen kerksluiting. Op oudejaarsdag 2015, enkele uren voor het aflopen van de verlengde antwoordtermijn, ontving de geloofsgemeenschap in Brummen het bericht dat de Congregatie van de Clerus (het beroepsorgaan in het Vaticaan bij kerksluitingen) haar protest tegen de door kardinaal Eijk opgelegde sluiting van hun kerk heeft afgewezen. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Kerkjuristen hadden van tevoren verklaard dat de argumentering in het decreet van kardinaal Eijk op verschillende punten niet voldeed aan de strenge eisen die het canonieke recht stelt aan de sluiting van een kerk. Hun voormalige pastoor had hen nog verzekerd dat zij als meest vitale en financieel gezondste gemeenschap van de hele fusieparochie geen enkele gevaar liep in de golf van kerksluitingen.
   
 •  Klik hier voor de volledige tekst van de nieuwsbrief van 13 januari 2016 Uitnodiging Bijeenkomst 27 februari 2016 in de Bergkerk in Amersfoort  "Lokale geloofsgemeenschappen waarheen? 
  Op deze bijeenkomst vertellen afgevaardigden van verschillende lokale geloofsgemeenschappen over hun ervaringen. We hebben twee prominente gastsprekers bereid gevonden met ons mee te denken: Jozef Wissink, emeritus hoogleraar theologie en o.a. bekend door zijn pastorale zorg over het beleid in het aartsbisdom en Denis Hendrickx, abt van de Norbertijnen in de abdij in Berne en auteur van het onlangs verschenen boek “Te doen gerechtigheid” waarin hij stevige uitspraken niet schuwt.We gaan in op vragen als:
  - wat doe je na afwijzing door de Congregatie van de Clerus van hoger beroep tegen een opgelegde kerksluiting?
  - wat is er nog mogelijk in een situatie waarin gelovigen met de rug tegen de muur staan, niet meer weten of het nog zinvol is te blijven vechten?
  - hoe vind je een creatieve weg om op eigen initiatief verder te gaan na aangekondigde sluiting van je kerkgebouw?
  - hoe kies je een weg los van of op afstand van het kerkinstituut?
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 5 mei 2015 "Brede verspreiding van Noodkreet aan paus Franciscus binnen Vaticaan" "Een geweldige ervaring waarbij ik mij echt verantwoordelijk voelde om de ruim 12.000 noodkreetondertekenaars te vertegenwoordigen in Rome. Door de humor was dat gevoel niet zwaar en daardoor konden we veel volbrengen. ‘Traditie is het doorgeven van vuur, niet het aanbidden van as’ (Gustav Mahler). Pinkstervuur was er bij ons. Nu maar hopen dat "onze taal" bij de verschillende instanties verstaan wordt.”
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 27 april 2015 "Delegatie Bezield Verband Utrecht vertrekt maandag 27 april met Noodkreet aan paus Franciscus naar Rome" 
  Op maandag 27 april reizen wij met een delegatie van 7 personen naar Rome om onze publicatie “Noodkreet aan paus Franciscus” bij zo veel mogelijk instanties in het Vaticaan aan te bieden en zo dicht mogelijk bij de paus te krijgen. Via de Nuntius (de ambassadeur van de paus in Nederland) is onze publicatie al naar enkele belangrijke congregaties in het Vaticaan gestuurd. Tijdens ons bezoek gaan we met een aantal invloedrijke personen praten om onze zaak toe te lichten. Enkele van hen zijn al bezig om onze publicatie verder te verspreiden en nog meer kanalen aan te boren.
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 16 maart 2015 "Bisdom stapelt misverstand op misverstand" 
  Het aartsbisdom Utrecht ontzenuwt bisdombreed via haar website en een nieuwsbrief "tien hardnekkige misverstanden over kerksluiting in het aartsbisdom Utrecht". Helaas, kardinaal Eijk stapelt daarin zacht uitgedrukt misverstand op misverstand. Vooral zijn eerstgenoemde misverstand is erg belangrijk, omdat die het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in direct gevaar brengt. In deze nieuwsbrief tonen wij aan dat de kardinaal misleidende informatie geeft als hij stelt: "In het Aartsbisdom Utrecht beslissen de parochiebesturen of een kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. Het is niet de kardinaal, maar het parochiebestuur dat beslist over kerksluiting.”
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 13 februari 2015 "Noodoproep aan de paus". 
  In de noodkreet richten wij ons tot Paus Franciscus om onze diepe bezorgdheid te uiten over het catastrofale proces van kerksluiting en opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat zich voltrekt in de Nederlandse kerkprovincie. Kardinaal Eijk neemt in dit proces het voortouw. Hij ziet maar één oplossing voor het probleem van te weinig priesters en het afhaken van de RK-gelovigen: het sluiten van meer dan 300 kerken en het verzamelen van de gelovigen rond de overgebleven priesters in twintig zogenoemde eucharistische centra.
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 20 februari 2015 :Stand van zaken Noodoproep aan paus Franciscus".
  Het verzet tegen het beleid van kardinaal Eijk met massale kerksluitingen en opheffen van honderden lokale geloofsgemeenschappen begint overweldigende vormen aan te nemen.
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 22 februari 2015 "Kardinaal Eijk sluit geen kerken".
  Als een oplaaiende veenbrand grijpt het verzet tegen het kerksluitingsbeleid van kardinaal Eijk om zich heen. Niet alleen vanuit geloofsgemeenschappen, gelovigen, professoren en emeriti pastores, maar inmiddels ook vanuit zijn eigen gelederen (pastoors, parochiebesturen en pastorale teams). De kardinaal raakt kennelijk in het nauw en heeft daarom twee weken geleden voor het eerst publiekelijk zijn beleid verdedigd in een radio-uitzending. De argumenten die de kardinaal gebruikt worden voortdurend door zijn woordvoerders herhaald. In deze nieuwsbrief worden die argumenten en opvattingen eens nader beschouwd. Want ze zijn zacht uitgedrukt nogal opmerkelijk.
   
 •  Klik hier voor onze nieuwsbrief van 26 februari "Meer dan 5.000 reacties op onze Noodkreet aan paus Franciscus". 
  Ons initiatief Noodkreet aan paus Franciscus is nu al een doorslaand succes. En dat terwijl we nog steeds nieuwe postpakketten ontvangen. Ook de reacties op onze website blijven binnenstromen. We zouden al met dozen vol naar de paus kunnen afreizen. Maar hoe meer, hoe beter, hoe groter het effect. We hebben de inzendtermijn voor de handtekeninglijsten verlengd tot 15 maart.
   
 •  Nieuwsbrief 8 januari 2015 "Kerksluiting en Actie Kerkbalans"
   
 •  Nieuwsbrief 2 juni 2014 "Beroofd en gedeporteerd"