(Nieuws)brieven

Hier vindt u naast de nieuwsbrieven die wij hebben gepubliceerd in verband met ons initiatief Noodkreet aan paus Franciscus ook inzendingen van uitgebreidere reacties en brieven die we hebben ontvangen in verband met de Noodkreet-actie.

Nieuwsbrieven

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 5 mei 2015 "Brede verspreiding van Noodkreet aan paus Franciscus binnen Vaticaan"
"Een geweldige ervaring waarbij ik mij echt verantwoordelijk voelde om de ruim 12.000 noodkreetondertekenaars te vertegenwoordigen in Rome. Door de humor was dat gevoel niet zwaar en daardoor konden we veel volbrengen. ‘Traditie is het doorgeven van vuur, niet het aanbidden van as’ (Gustav Mahler). Pinkstervuur was er bij ons. Nu maar hopen dat "onze taal" bij de verschillende instanties verstaan wordt.

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 27 april 2015 "Delegatie Bezield Verband Utrecht vertrekt maandag 27 april met Noodkreet aan paus Franciscus naar Rome" 
Op maandag 27 april reizen wij met een delegatie van 7 personen naar Rome om onze publicatie “Noodkreet aan paus Franciscus” bij zo veel mogelijk instanties in het Vaticaan aan te bieden en zo dicht mogelijk bij de paus te krijgen. Via de Nuntius (de ambassadeur van de paus in Nederland) is onze publicatie al naar enkele belangrijke congregaties in het Vaticaan gestuurd. Tijdens ons bezoek gaan we met een aantal invloedrijke personen praten om onze zaak toe te lichten. Enkele van hen zijn al bezig om onze publicatie verder te verspreiden en nog meer kanalen aan te boren.

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 16 maart 2015 "Bisdom stapelt misverstand op misverstand"
Het aartsbisdom Utrecht ontzenuwt bisdombreed via haar website en een nieuwsbrief "tien hardnekkige misverstanden over kerksluiting in het aartsbisdom Utrecht". Helaas, kardinaal Eijk stapelt daarin zacht uitgedrukt misverstand op misverstand. Vooral zijn eerstgenoemde misverstand is erg belangrijk, omdat die het voortbestaan van lokale geloofsgemeenschappen in direct gevaar brengt. In deze nieuwsbrief tonen wij aan dat de kardinaal misleidende informatie geeft als hij stelt: "In het Aartsbisdom Utrecht beslissen de parochiebesturen of een kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. Het is niet de kardinaal, maar het parochiebestuur dat beslist over kerksluiting.”

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 13 februari 2015 "Noodoproep aan de paus". In de noodkreet richten wij ons tot Paus Franciscus om onze diepe bezorgdheid te uiten over het catastrofale proces van kerksluiting en opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen dat zich voltrekt in de Nederlandse kerkprovincie. Kardinaal Eijk neemt in dit proces het voortouw. Hij ziet maar één oplossing voor het probleem van te weinig priesters en het afhaken van de RK-gelovigen: het sluiten van meer dan 300 kerken en het verzamelen van de gelovigen rond de overgebleven priesters in twintig zogenoemde eucharistische centra.

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 20 februari 2015 :Stand van zaken Noodoproep aan paus Franciscus". Het verzet tegen het beleid van kardinaal Eijk met massale kerksluitingen en opheffen van honderden lokale geloofsgemeenschappen begint overweldigende vormen aan te nemen.

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 22 februari 2015 "Kardinaal Eijk sluit geen kerken".
Als een oplaaiende veenbrand grijpt het verzet tegen het kerksluitingsbeleid van kardinaal Eijk om zich heen. Niet alleen vanuit geloofsgemeenschappen, gelovigen, professoren en emeriti pastores, maar inmiddels ook vanuit zijn eigen gelederen (pastoors, parochiebesturen en pastorale teams). De kardinaal raakt kennelijk in het nauw en heeft daarom twee weken geleden voor het eerst publiekelijk zijn beleid verdedigd in een radio-uitzending. De argumenten die de kardinaal gebruikt worden voortdurend door zijn woordvoerders herhaald. In deze nieuwsbrief worden die argumenten en opvattingen eens nader beschouwd. Want ze zijn zacht uitgedrukt nogal opmerkelijk.

Klik hier voor onze nieuwsbrief van 26 februari "Meer dan 5.000 reacties op onze Noodkreet aan paus Franciscus". Ons initiatief Noodkreet aan paus Franciscus is nu al een doorslaand succes. En dat terwijl we nog steeds nieuwe postpakketten ontvangen. Ook de reacties op onze website blijven binnenstromen. We zouden al met dozen vol naar de paus kunnen afreizen. Maar hoe meer, hoe beter, hoe groter het effect. We hebben de inzendtermijn voor de handtekeninglijsten verlengd tot 15 maart.

Bijdragen van derden

Mireille Groot Koerkamp schreef een persoonlijke brief aan kardinaal Eijk. In het volgende citaat geeft zij haar visie op de toekomst als de kardinaal zijn plannen heeft verwezenlijkt: "20 kerken met een handje vol volgelingen. Ik ben dan uitgeschreven. Mijn dorpsgenoten ook, althans 95% (gok ik). Ik ga niet naar een andere plaats of stad naar de kerk. Niet alleen vanwege de afstand of de moeite, maar vooral vanwege het wegvallen van de verbondenheid met deze kerk en de gemeenschap. Dan organiseren we onze eigen kerk, een nieuwe kerk. Een kerk in ons dorp, waar we ons laten inspireren, ook door het leven van Jezus. Een kerk die open staat voor iedereen. Een kerk waar we samenkomen om te vieren, troosten, bezinnen. Zoals we nu doen, maar dan in onze eigen woorden. Ik kijk er naar uit! Het lijkt wel een droom."
Klik hier voor de tekst van haar brief.

Brief van Jaap van Baarsen (90)
Goedemorgen Ad,
Hierbij een brief, met zijn toestemming, van mijn geliefde zwager Jaap van Baarsen ( nu bijna 90 jaar), van november 2013. Hij is een zeer actief kerklid van de Geloofsgemeenschap De Goede Herder in Landsmeer, voorheen dekenaat Amsterdam.  Er zijn al vele kerken in Amsterdam met name Noord gesloten. Men gaat niet naar het Eucharistisch centrum, in de "nieuwe" Augustinus, voorheen Stefanuskerk, de enige kerk die nog open is voor Amsterdam- Noord. Toen ook de Goede Herder Kerk in Landsmeer met sluiting werd bedreigd heeft men zijn "heil", mooi woord in dit verband, gezocht in het dekenaat van Purmerend. Bisschop Punt heeft dit voorstel aangenomen. Omdat men nu gewoon door kan gaan op de "oude voet" heeft deze geloofsgemeenschap niet zoveel belangstelling voor kerksluitingen elders. De Braziliaanse priester die ook weleens voorgaat o.a. in Landsmeer wist niet wat hij met de brief van mijn zwager aan moest. Een oud-missionaris die eveneens af en toe voorgaat begreep het en vond het heel erg dat zomaar kerken gesloten worden maar kon verder weinig doen.
Het houdt mijjn zwager echter nog steeds bezig en ook "de activiteiten" van kardinaal Eijk volgt hij op de voet. Van Bezield Verband was/is mijn zwager niet op de hoogte ook al kaartte ik dat regelmatig bij hem aan. Ik heb hem dan ook gisteren jullie website weer doorgestuurd met handtekeningenlijst; Noodkreet aan Paus Franciscus en ook de open brief aan kardinaal Eijk van Wim Gaalman. Mijn zwager heeft dit alles doorgestuurd naar het Parochiebestuur de heer Henk van Breemen.
Conclusie:
Er is al zoveel gebeurd met kerksluitingen.
Die gelovigen zitten nu thuis.
Het gros gaat niet naar het Eucharistisch centrum.
Hoe bereik je deze mensen met jullie activiteiten??
Tot slot: Ik vond het belangrijk de stem van mijn zwager ook te laten horen, iemand uit het "gewone kerkvolk" voor zover je deze nog niet gehoord hebt!
Hartelijke groet, Margreet van Baarsen- van Nederpelt, OLV Geloofsgemeenschap, Bilthoven.
Klik hier voor de brief van Jaap van Baarsen (90)

Oproep van Leo Smeets uit de Smeets voor vieringen geplaatst in het parochieblad.
“We zullen zelf de gemeenschap levend moeten houden in onze locaties. In De Steeg is er elke woensdag een viering om half tien in de PKN kerk Eltheto. De eerst woensdag van de maand is de viering in de kerk van Dieren. Heel fijn en erg gezellig. We hopen dat steeds meer gelovigen uit Dieren en Rheden ook in De Steeg zullen aansluiten." Klik hier voor de tekst van zijn oproep

Essay van Antoine Bodar in Trouw "Franciscus, de overschatte paus"
Klik hier voor een essay in Trouw van 22 februari 2015 "Franciscus, de overschatte paus" waarin Antoine Bodar ongezouten en felle kritiek levert op paus Franciscus. Lees hier ook de inmiddels meer dan 144 grotendeels verontwaardigde reacties op zijn verhaal. De grote vraag, die in de afgelopen dagen al in meerdere RTV-interviews aan Bodar is gesteld bijft: "Waarom zo fel. Waarom nu. Wat wil je hiermee bereiken?" Helaas zonder bevredigend antwoord. Dat blijft dus gissen. Enkele kwalificaties en citaten uit zijn essay:

Lompheid. Schelden. Niet achtenswaardig. Ruw. Dictator. Autocraat. Volksmenner. Held van de heidenen. Gebrek aan humor. Zie hier de kwalificaties die Antoine Bodar dit weekeinde in dagblad Trouw in zijn essay toekent aan de huidige paus Franciscus.
"Hij bemint de armoede nog meer dan Jezus Christus en Franciscus van Assisi." En ook: "Hij gedraagt zich als een lastige generaal die een republiek heeft overgenomen die hem zo niet aanstaat." En: "Hij loopt lokale bisschoppen voor de voeten." En: "Hij is de paus van de korte metten en het grote ongeduld". Of deze: "Het oogt spontaan, de paus die het protocol negeert. Maar alleen dictators doen zoiets."

"Antoine Bodar ingehuldigd als tegenpaus"
De Nederlandse priester Antoine Bodar is in het Franse Avignon ingehuldigd als paus. Na een vernietigende column in Trouw, waarin Bodar de Romeinse paus Franciscus een ‘dictator’ noemde, heeft een groep gelijkgezinden op Facebook de handen ineengeslagen om een einde te maken aan de ‘lompe’ Jorge Bergoglio, de eerste paus uit Argentinië. In een conclaaf op de site van het Katholiek Nieuwsblad werd de mediapriester gekozen tot paus.
Klik hier voor de volledige tekst van deze satirische publicatie

Brief van HV te B.
Citaat uit zijn brief: "Ik protesteer tegen het laten voorgaan van financiële belangen boven het geestelijk belang, Ik Protesteer tegen een al te rigoreus doorgevoerde scheiding van clerus en leken, die als gedoopten ook deel hebben aan het priesterschap, nood- dopen mogen verrichten en elkaar het sacrament van het huwelijk mogen toedienen onder zegenend toezicht van de Kerk. Graag zou ik zieken en personen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, bij gebrek aan priesters,thuis de H. communie wiillen uitreiken en hen in contact met Jezus willen brengen, waarnaar ze snakken!".Klik hier voor de volledige tekst van zijn brief.