Voorbeelden met betrekking tot bezwaar en beroep

Bij bezwaar/beroep tegen kerksluiting

Voor alle documenten in de beroepsprocedure tegen de kerksluiting van de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad in Beverwijk ga naar www.onzelievevrouwvangoederaad.nl/ en kijk bij "documenten".

Bij bezwaar/beroep tegen parochiefusie

 

Documenten van de kant van het bisdom

Voor instructies met betrekking tot de procedure van kerksluitingen zie:

Zie voor de brief met toelichting op de kerksluitingen van kardinaal Eijk aan alle parochies van het aartsbisdom van 25 oktober 2013 Brief kardinaal Eijk 25 oktober 2013